Projekce pozemních staveb

Vítejte

Každá stavba je pro mne osobité místo, vznikající za konkrétním účelem, jemuž slouží. Stavebnictví 21. století je neustále se rozvíjející dynamický obor, který snoubí postupy staré tisíce let s moderními technologicko-konstrukčními inovacemi. Orientace v tomto stavebním světě je pro mne přirozeností, zábavou a zejména výzvou k hledání těch nejlepších a funkčních kombinací pro stavby v našich zeměpisných šířkách. S oblibou se inspiruji zdařilými díly české i světové architektury a historicky osvědčenými vzory. Osobité nápady mých klientů jsou pro mne vždy vítaným impulzem k dialogu a cestou k hledání elegantního řešení.

Ing. Patrik Dolegovský 

Projekce pozemních staveb

Návrhy staveb pro bydlení a občanskou vybavenost. Vypracování studie proveditelnosti včetně 3D vizualizací, dokumentace pro územní a stavební řízení, realizační a dílenské dokumentace. Návrhy interiérů, vnitřních i venkovních krbů a kuchyní.

Konzultace a předprojektová příprava

Nestranné informování klienta formou dialogu a navedení k optimálnímu řešení. Rozvaha a dostatek času k účelnému promyšlení stavebního záměru vede vždy k zefektivnění a zhodnocení investice.

Kontrolní činnost při realizaci

Autorský a stavebně-technický dozor nad kvalitou a provedením realizovaných staveb.

Stavby pro bydlení
Občanská vybavenost
Rekonstrukce
Ing. Patrik Dolegovský

Vystudoval pozemní stavitelství na Střední průmyslové škole stavební v Opavě (1995–2000) a obor pozemní stavitelství a architektura na Stavební fakultě Vysoké školy Báňské v Ostravě (2000–2005). Od r. 2005 působí jako samostatný projektant v oboru pozemních staveb a dále spolupracuje s okruhem architektonických ateliérů a specialistů v oboru.